Ki Seitzei

Ki Seitzei – Lo Silbash Shatnez

‍‍September 16th, 2019 - טז אלול תשעט

Classes » The Thursday Night Shiur

Lecturers » Rabbi Reuven Wolf

Weekly Parsha » Ki Seitzei » דְּבָרִים / Deuteronomy

Confusing the cosmos.

Ki Seitzei – Have a Little Nosh!

‍‍September 12th, 2019 - יב אלול תשעט

Classes » The Parsha In My Life

Lecturers » Rabbi Reuven Wolf

Weekly Parsha » Ki Seitzei » דְּבָרִים / Deuteronomy

The case for a problem free life

Ki Seitzei – Biur V’lo Ava

‍‍August 17th, 2018 - ו אלול תשעח

Classes » The Thursday Night Shiur

Lecturers » Rabbi Reuven Wolf

Weekly Parsha » Ki Seitzei » דְּבָרִים / Deuteronomy

The entire evolution of the spiritual cosmos and the physical world is inside your soul.

Ki Seitzei – “Two Cups”

‍‍August 29th, 2017 - ז אלול תשעז

Classes » The Parsha In My Life

Lecturers » Rabbi Reuven Wolf

Weekly Parsha » Ki Seitzei » דְּבָרִים / Deuteronomy

One Sweet, One Savory