Ki Seitzei

Ki Seitzei – Ki Siheyina

‍‍August 30th, 2016 - כו אב תשעו

Classes » Guest Lecturers » The Thursday Night Shiur

Lecturers » Rabbi Reuven Wolf

Weekly Parsha » Ki Seitzei » דְּבָרִים / Deuteronomy

Ki Seitzei – Vlo Ava Hashem Elokecha Lishmoa El Bilam Part 2

‍‍August 28th, 2015 - יג אלול תשעה

Classes » The Thursday Night Shiur

Lecturers » Rabbi Reuven Wolf

Weekly Parsha » Ki Seitzei » דְּבָרִים / Deuteronomy

Ki Seitzei – A Stubborn Judge

‍‍August 25th, 2015 - י אלול תשעה

Classes » The Parsha In My Life

Lecturers » Rabbi Reuven Wolf

Weekly Parsha » Ki Seitzei » דְּבָרִים / Deuteronomy

Of a headstrong people

Ki Seitzei – Vlo Ava Hashem Elokecha Lishmoa El Bilam Part 1

‍‍August 21st, 2015 - ו אלול תשעה

Classes » The Thursday Night Shiur

Lecturers » Rabbi Reuven Wolf

Weekly Parsha » Ki Seitzei » דְּבָרִים / Deuteronomy